Kontaktné údaje

Organizátori podujatia

OZ Amazonky
Námestie SNP 13,
811 06 Bratislava
IČO: 42 357 365
ozamazonky.sk

Europa Donna Slovakia

Ružová stužka, n.f.
Ladzianskeho 2710/10,
831 01 Bratislava
IČO: 36077887
www.ruzovastuzka.sk

Organizačno – technické zabezpečenie

Marek Vrábel, Michal Mészáros

Informácie pre médiá

Snowball Communications, s.r.o.
Pavlína Ontková
mail: ontkova@snowball.sk
telefón: 0903 605 389

Máte nejakú otázku?