Program 7. ročníka Behu pre zdravé prsia

Beh sa koná v sobotu 25.5.2024 od 9.00 do 14.00 hod.
Amfiteáter v areáli Partizánskej lúky, Bratislava – Železná studienka

Osvetová časť podujatia

9.00 – 14.00 hod.

Osvetové stanovištia pacientskych organizácií
Nácvik samovyšetrenia prsníka
Pacientske materiály
Informácie a odporúčania pre zdravý životný štýl
Dôležité kontakty na mamografické pracoviská
Bezplatné odborné poradenstvo a konzultácie s lekárom
Stretnutie s onkologickými pacientkami
Rozhovory s odborníkmi a zástupcami pacientskych organizácií

Športová časť podujatia

od 8.00 hod.

Prezentácia a registrácia aktívnych účastníkov na mieste, výdaj štartových čísiel

9.00 – 13.30 hod.

9.15 a 10.15 hod. organizované hromadné štarty

Individuálne štarty v jednotlivých športových kategóriách pre širokú verejnosť. Disciplíny sú nesúťažné.

    • Beh 5 000 m
    • Nordic walking 3 000 m
    • Chôdza ZŤP 500 m
    • Detský beh 100 m/300 m

11.00 – 14.00 hod.

Občerstvenie pre registrovaných účastníkov

14.00 hod.

Ukončenie programu