1. ročník 23. 6. 2018

Železná studienka, Bratislava

Beh pre zdravé prsia vznikol v roku 2018. Keďže prevencia je polovica úspechu v boji s rakovinou prsníka, chceli sme zorganizovať malú charitatívnu akciu so športovými aktivitami na podporu občianskych združení Ružová stužka a Amazonky. Podarilo sa nám pripraviť krásnu poldňovú akciu s úžasnou atmosférou na Železnej studienke, ktorej sa zúčastnilo 260 bežcov s kamarátmi a svojimi rodinami. Počas podujatia mala každá návštevníčka možnosť dozvedieť sa všetko o prevencii rakoviny prsníka i o tom, akým spôsobom vykonávať samovyšetrenie a pre koho je vhodné mamografické vyšetrenie.