Propozície

Hlavný organizátor: Ružová stužka, n.f., OZ Amazonky, Europa Donna Slovakia
Termín: sobota 25. 5. 2024
Čas podujatia: 9.00 – 14.00 hod.
Miesto: Partizánska lúka, Bratislava – Železná studienka
Povrch: asfalt, lesný terén
Mapa trate:
okruhová trasa v lokalite Železná studienka, štart a cieľ pri štartovacej bráne Amfiteátra, Partizánska lúka

Forma podujatia

Charitatívny beh určený pre všetky vekové aj výkonnostné kategórie. Naším primárnym cieľom pritom nie je až tak samotný „beh“, ešte dôležitejším slovom je pre nás „zdravie“. Chceme preto, aby okrem rekreačných a skúsených bežcov na toto podujatie prišli aj rodičia s deťmi, seniori a seniorky či ľudia so zdravotným znevýhodnením, mamičky s kočíkmi i handbikeri. Každý si môže zvoliť trať podľa náročnosti a prebehnúť alebo prekráčať ju vo vlastnom tempe. Beh sa koná za každého počasia.

Disciplíny

5 000 m beh
3 000 m nordic walking
500 m chôdza (ZŤP)
100 m/300 m detský beh

Časový limit

Bez časového limitu

Meranie času

Čas nie je meraný organizátorom. Po dobehu sa bežec preukáže v registračnom stánku odbehnutou vzdialenosťou na bežeckých hodinkách alebo v aplikácii. Čas bude zaznamenaný do registračných hárkov.

Účastnícky limit

Bez účastníckeho limitu

Hodnotenie

Disciplíny sú nesúťažné. Na Behu pre zdravé prsia nebude dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Medailami nebudeme oceňovať iba troch najrýchlejších, ale všetkých, ktorí na trať vyrazia, dosiahnu cieľ a urobia tak niečo celkom konkrétne pre svoje zdravie.

Harmonogram

Viac informácii na stránke Program.

Prihlášky

Registrácia vopred nie je nutná.
Online registrácia TU do 20.5.2024.  Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde informácia s inštrukciami a programom podujatia.
Osobne 25.5.2024 od 8.00 hod. v registračnom stánku na mieste počas konania akcie.

Štartovné

Štartovné je formou dobrovoľného príspevku. Platba je možná prevodom na účet pri online registrácii alebo v hotovosti na mieste behu. Štartovné je v plnej výške venované organizáciám Ružová stužka, n.f. a OZ Amazonky.
Štartovné poplatky sa nevracajú ani nepresúvajú do ďalšieho ročníka, a to ani v prípade, ak bežec nemôže beh odbehnúť v stanovenom termíne.
Odporúčaná úhrada štartovného: 15 €/os. pri online registrácii a platbe vopred, 20 €/os. pri registrácii na mieste. Deti do 12 rokov majú štartovné ZDARMA. Okrem štartovného je možné pri registrácii prispieť na organizácie aj dodatočným finančným darom.

Štartovné zahŕňa:

    • štartové číslo
    • občerstvenie a pitný režim
    • účastnícku medailu

Štartové čísla

Štartové čísla, občerstvenie a medailu si účastník vyzdvihne v registračnom stánku počas konania akcie. Štartové čísla sa nevracajú.

Poistenie

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav, v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Zdravotná služba

V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná záchranná služba.

Šatne + WC

Je možné využiť verejné toalety bufetu v blízkosti štartu/cieľa. Šatne nebudú k dispozícii.

Občerstvenie

Organizátori zabezpečia registrovaným účastníkom občerstvenie v cieli.

Kompletné propozície Beh pre zdravé prsia 2024 na stiahnutie nižšie.