Registrácia k behu

Registrácia účastníka na Beh pre zdravé prsia vopred nie je nutná.

Online registrácia

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde informácia s inštrukciami a programom podujatia.
Štartovné: 10 €/osobu (pri online registrácii). Deti do 12 rokov majú štartovné ZDARMA.

Osobná registrácia v registračnom stánku na mieste počas konania akcie dňa 20.5.2023 od 8.00 hod. do 13.00 hod.

Štartovné: 15 €/osobu (pri registrácii na mieste). Deti do 12 rokov majú štartovné ZDARMA.

Štartovné je formou dobrovoľného príspevku. Štartovné je v plnej výške venované organizáciám Ružová stužka, n.f. a OZ Amazonky.
Startovné poplatky sa nevracajú ani nepresúvajú do ďalšieho ročníka, a to ani v prípade, ak bežec nemôže beh odbehnúť v stanovenom termíne.
Okrem štartovného je možné pri registrácii prispieť na organizácie aj dodatočným finančným darom.